Ett hemlarm kan kompletteras med viktiga funktioner

Ett hemlarm är en fiffig uppfinning som larmar din bostad. Att göra detta är ett utmärkt sätt att förebygga inbrott och skydda familjen och värdesakerna. Larmet kan ge dig en indikation på att något sker i din bostad när du själv inte är på plats. Det kan nämligen kopplas till en larmcentral och/eller till en app. Därmed är ett larm en investering som gör att du slipper den obehagliga överraskningen att komma hem till en brottsplats efter jobbet eller semestern.

Larmsystemet kan dessutom med fördel kompletteras med ytterligare funktioner såsom:

  • brandskydd med hjälp av rökdetektorer
  • klimatdetektor
  • fjärrströmbrytare.

Detta är förstås bara några exempel på funktionalitet som du kan få utöver själva inbrottsskyddet. För mer information om vilka apparater som kan kopplas till ditt larmsystem bör du kontakta din larmleverantör.

Känner du dig osäker på om det verkligen är värt att investera i ett larmsystem? Fortsätt då att läsa så får du svaret på frågan!

Fungerar verkligen hemlarm mot inbrott?

Många som går i tankar om att investera i larm frågar sig huruvida ett hemlarm verkligen fungerar mot inbrott. Det korta svaret på den här frågan är: ja. Svaret varierar dock en aning beroende på vem du frågar. För polis, försäkringsbolag och larmtillverkare tenderar nämligen att ha olika svar på denna viktiga fråga.

Vad Stöldskyddsföreningen (SSF) dock har kommit fram till är att larmet fyller många andra viktiga funktioner utöver att förebygga inbrott. De menar att ett larm är ett utmärkt komplement till grannsamverkan samt lås som är certifierade mot just inbrott. Alla dessa förebyggande åtgärder verkar i symbios med varandra och försvårar för inbrottstjuvar.

Demoskop gjorde för några år sedan en undersökning å Stöldskyddsföreningens vägnar. Undersökningen visade att nästan en tredjedel (29 %) av de svarande hade ett larm i hemmet. Majoriteten av dessa hade larmet kopplat till en larmcentral.

Om din granne har larmat sin bostad men din inte är larmad löper du sannolikt högre risk för att drabbas av inbrott. Detta då inbrottstjuvar gärna undviker att angripa de bostäder som de vet är larmade. Att så är fallet indikeras ofta med hjälp av dekaler på fönstren som varnar potentiella angripare. Så för att minska din utsatthet kan det räcka långt med att själv investera i ett hemlarm!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *