Industriproduktionen påverkar företagets ekonomin

Industriproduktionen är i huvudsak ett mått på produktionen av hela den ekonomiska verksamheten i hela industrisektor. Industrin omfattar tillverkning, produktion, transport, el och verktyg. Även om dessa industrier bidrar mycket lite till bruttonationalprodukten (BNI), är de känsliga för konsumenternas efterfrågan.

Det är lätt att förstå varför industriproduktion och tjänster varierar så mycket från månad till månad. Särskilt industriproduktionen kan vara mycket hög under en viss månad. Men när råvarupriserna stiger kan produktionen minska. Dessutom, när en lågkonjunktur inträffar, kan produktionen sjunka också. Men i allmänhet ökar alltid industriproduktionen och industritjänsterna, mätt som bruttoförädlingsvärde. Bruttoförädlingsvärde av något slag bestäms genom att lägga till alla inköp som gjorts och antalet arbetade timmar, multiplicerat med en standard arbetsmängd.

I en lågkonjunktur finns det flera faktorer som påverkar branschens produktivitet. När regeringen vill stimulera den ekonomiska aktiviteten ger den ofta skattelättnader eller samlar in pengar genom underskottsutgifter. Ibland kommer regeringen att låna pengar, som den sedan betalar sig med skattefria kronor.I en lågkonjunktur ligger huvudfokus på att minska industriproduktionen. Som sådan finns det färre arbetstillfällen, högre arbetslöshet och lägre löner. Företagen skär ofta ner på kostnaderna, eftersom de tror att det kommer att hjälpa dem att hålla sig flytande under nedervåningen. Resultatet är ökade skuldnivåer.Under en lågkonjunktur är den bästa tiden att öka industriproduktionen när människor förlorar arbetstillfällen. När människor förlorar jobb kan företagen använda de arbetslösa som sina egna förhandlingsmarker för att pruta för bättre löner och förmåner. Detta är dock inte alltid möjligt, särskilt i stora företag. I sådana fall kan det vara nödvändigt att hyra och avskeda.I en lågkonjunktur minskar också industriproduktionen. Några av anledningarna inkluderar fallande försäljning på grund av en förändring i kundernas behov eller smak; Förlust av nyckelpersoner på grund av uppsägningar. och andra faktorer, inklusive höga bränslepriser och minskad efterfrågan på vissa typer av tillverkade produkter.

Investeringar och lönsamhet

I den nuvarande miljön med låg ränta, kan mer pengar flödar in i ekonomin än någonsin tidigare. Många småföretag finner att de kan göra en vinst när de kan köpa tillbaka sina egna produkter. Detta gör det möjligt för dem att öka sina inkomster och investera mer av sina vinster i utrustning, anläggningar och andra investeringar. När ett företag inser att det kommer att uppleva en minskning av sin industriella produktion, kan det ofta dra nytta av att sälja tillgångar. Försäljning av tillgångar är ett sätt att öka inkomstbeloppet. Som företagare kanske du kan köpa eller hyra utrustning för ditt företag, som kan användas för att producera samma varor som tidigare producerats. När företag blir mer lönsamma finns det många alternativ för dem att öka industriproduktionen. Några av dessa är genom att köpa mark för att plantera sin utrustning på, utöka sina fabriker, köpa nya maskiner och leveranser, eller kontraktering för arbetet. Om företagen har problem med kassaflödet kan de till och med sälja sina överskottstillgångar.

Ökningen av industriproduktionen kommer att leda till fler arbetstillfällen, fler inkomster och fler affärer, vilket innebär en större efterfrågan på mer utrustning och leveranser. När detta inträffar måste nya företag startas, och befintliga företag kommer att behöva anställa och utbilda ytterligare arbetstagare för att möta konsumenternas krav. Industriproduktionen kan också bidra till att tillhandahålla nya färdigheter för arbetstagare och skapa arbetstillfällen.

När ekonomin är i en lågkonjunktur, de mest framgångsrika industrierna är de med mest industriell produktion. I allmänhet är de mest produktiva branscherna de som betalar högre löner än marknaden, ger fördelar till sina anställda och erbjuder bra sjukvårds och pensionsplaner. Det är viktigt att komma ihåg att de mest framgångsrika branscherna också erbjuder högsta kvalitet på kundservice.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *