Processen med globaliseringen för företag

Globaliseringen kan definieras som integration av företag, produktion och distribution på global nivå. Definitionen av globalisering kan variera från en industri till en annan, men det är allmänt överenskommet att det är sammanslagningen av branschspecifika och branschövergripande strategier för att skapa ett integrerat och sömlöst produktionssystem. Sammanfattningsvis är globaliseringen en sammanslagning av enskilda kulturer och länder med syfte att skapa ett enhetligt globalt produktionssystem.

Definitionen av globaliseringen hänvisar till människors förmåga att kommunicera och interagera i alla tidszoner runt om i världen. Således har globaliseringen skapat möjligheten för individer av en kultur att handla, samarbeta och samarbeta med individer från ett annat land utan att behöva ändra sin dagliga livsstil. Ett exempel på globaliseringsfenomenet är att Förenta staterna och andra västländer har kunnat öppna sina marknader mer österut i form av varor, tjänster och teknik, för att upprätthålla goda ekonomiska förbindelser. Globaliseringen har dock också vissa negativa effekter.

Handel med andra länder

För det första gör det svårare för olika typer av branscher att anpassa sig till de förändringar som sker på global nivå. För det andra har det påverkat den internationella handeln och den politiska stabiliteten, liksom den allmänna ekonomiska och politiska utvecklingen i länderna. Globaliseringen innebär dock inte nödvändigtvis att det inte finns någon chans för vissa industrier att överleva. Det finns olika branscher som kan blomstra i dagens globaliserade miljö, särskilt de som är specialiserade på produktion av specifika objekt eller produkter. De vanligaste branscherna som utmärker sig i internationell handel är de som tillhandahåller en unik produkt eller tjänst, oavsett om det är produkter eller tjänster till specifika länder. Exempel på dessa är modedesigners som designar kläder för vissa länder, eller vårdpersonal som tillhandahåller specifika tjänster till ett visst land. I båda dessa exempel måste formgivarna eller läkarna komma med en särskild strategi för att konkurrera på en mycket konkurrensutsatt marknad.

När det gäller globaliseringen hänvisar till själva processen, är teorin att det är en sammanslagning av många faktorer. När det till exempel gäller skapandet av en modedesigner måste en utländsk designer komma fram till en särskild strategi för att kunna konkurrera på marknaden. En formgivare får göra en klädprodukt för ett land för att uppmärksamma en viss konsumentgrupp. På samma sätt måste vårdpersonal hitta ett sätt att utveckla produkter och tjänster för att tillhandahålla tjänster till ett land. Men som globaliseringen hänvisar till dess effekt på samhället, har det lett till stora förändringar i kulturella sedvänjor av de människor som bor i ett land. Till exempel är många av dagens barn i industrialiserade länder uppvuxna i mycket skyddade miljöer. Dessa barn lär sig att respektera seder, traditioner, värderingar och övertygelser sina föräldrar, för att bevara familjeband. Detta betyder inte att de accepterar globaliseringen helt; Tvärtom är de mycket medvetna om sina olikheter och strävar efter att upprätthålla sin egen kultur.

Globaliseringsfenomenet har också orsakat en förändring i regeringens roll i den globala ekonomin. I dag börjar länderna se hur viktigt det är i landet som helhet för att upprätthålla den ekonomiska tillväxten. Vikten av att utveckla en enhetlig kultur, som omfattar ett gemensamt språk och en gemensam kultur, utöver en gemensam ekonomi, har blivit mycket viktig. En annan aspekt av globaliseringen handlar om hur globaliseringen involverar människor från olika länder. Det har skett en ökning av tvärkulturell kommunikation på grund av globaliseringen, där ett land kommer att anta praxis i ett annat land för att konkurrera på den internationella arenan. Globaliseringen innebär olika kulturer interagerar med varandra på ett sätt som skiljer sig mycket från vad det var århundraden sedan. Det är viktigt för oss alla att inse att globaliseringen inte är något nytt. och är faktiskt en del av vår kultur på samma sätt som mat är en del av vår kultur.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *